Lucidezza


Lucidezza (*2004, KVH 167 cm)

Všestranně založená klisna Lucidezza se v Německu účastnila drezurních i skokových soutěží do stupně L. U nás dala v roce 2013 hřebečka po Stalypso.

Její otec Lifestyle působil v oldenburském chovu. Je po hřebci Landjunge, který byl po krátkém působení v Bádensku-Würtenbersku prodán do USA, kde se mu coby skokovému koni velmi dařilo. V Německu zanechal jen málo potomků, ale velmi kvalitních. Jmenujme např. Laissez Fire s L. Beerbaumem, Leopard s Kurtem Maierem, Lacrimoso s Patricem Delaveau, Lanthago, Lasirco, La Quidam a 14 körovaných synů.

Z potomků samotného Lifestylea je suverénně nejznámější skokan Lennox, který se svou jezdkyní Lucianou Diniz pravidelně zúčastňuje nejtěžších světových soutěží.

Ze strany mateřského otce se přes hřebce Stalon dostáváme k Sandrovi, který se prosazoval hlavně ve skokovém sportu s Franke Sloothaakem a měl velký vliv na hannoverský i oldenburský chov. V chovu dal několik význačných pokračovatelů linie, zejména hřebce Silvio I a II, Sandro Song, Sao Paulo, Sandro Boy, Sunny Boy a vnuků - vítězů testů hřebců Sandro Star (Sandro Song), Sergeant Pepper (Silvio I) i vítěze soutěží nejvyšší světové úrovně Shutterfly (Silvio I), kterého jsme mohli vídat s M.M.Beerbaum. Potomci Sandra mají skvělé předpoklady pro skokové i drezurní ježdění a vynikají korektní stavbou těla a ušlechtilostí.