Synthia II

Symont-bratr, plemenný hřebec 

Syvari-matka

Synthia II (*2000, KVH 163 cm)

Trakénská klisna Synthia II je u nás od roku 2013, v témže roce se jí narodila klisna Santana po trakénském hřebci Sargoni a v roce 2015 další klisna po Destano.

Původ klisny je velice zajímavý, hlavně z její mateřské strany. Je ze staré trakénské rodiny T8A Suska. Synthiina bába, St. Pr. a Elite St. Suleiken IV je matkou dvou plemenných hřebců, hřebce Silvermoon (po Kostolany) a Schampus (po Karon) a mimo dalších potomků ještě klisny St.Pr. Syvari, pravé sestry Silbermoona. Matka Synthie II, Syvari, měla celkem 8 hříbat a je mj. matkou plemenného hřebce Symont (po Monteverdi), který je pro sezónu 2016 zapůjčen do Čech (ZH Tlumačov).

Otec Synthie není nikdo jiný než legendární hřebec Caprimond, který byl v roce 1995 zařazen mezi elitní hřebce a o tři roky později mu byl udělen titul Hřebec roku. Sám se ještě v 19 letech s Theresou Wahler účastní drezurních soutěží na úrovní Grand Prix. Ač se jedná o trakénského plemeníka, ovlivnil většinu evropských plemenných knih. Mezi jeho jeho nejúspěšnější potomky patří hřebec Hohenstein, který měl velký vliv na populaci hannoverských koní. Celkem dal 14 körovaných synů a 35 jeho potomků dosáhlo výkonnosti "T".