Statek Polánka

  • Jsme rodinný statek umístěný na hranici přírodního parku Polánka, 11 km od města Tábor.
  • Věnujeme se zemědělství, rostlinné i živočišné výrobě.

V rostlinné výrobě produkujeme jednak krmiva a stelivo pro všechna naše zvířata (seno, senáž, sláma, oves, krmný ječmen a pšenice) a dále pak pro účely potravinářství pšenici a sladovnický ječmen, žito, řepku.  První zvířata, jejichž chovu jsme se věnovali, byly ovce masného plemene Charollais. Chov ovcí byl zde na Polánce tradiční a všichni ho zde pamatují "odjakživa". Počty bahnic se postupně navyšovaly, až jsme dosáhli chovného stáda cca 150 bahnic.  

Jejich chov byl ale velmi náročný, zejména bahnící sezóna, takže jsme stavy pomalu umenšovali, až jsme v roce 2013 zrušili ovce úplně. Zároveň s ovcemi jsme se věnovali chovu masného skotu plemene Limousine, jejichž stavy jsme postupně navyšovali a dnes čítají okolo 20 krav a 20 jalovic a telat. Několik býků z našeho chovu úspěšně absolvovalo test v odchovně plemenných býků a byli uchovněni. K limousinským kravám máme ještě několik krav holštýnských,  

které chováme především jako vzorné náhradní matky pro limousinská telata, o které se jejich matka nechce nebo nemůže starat. 

Dále u nás máme 3 chovné prasnice plemene Landrase s pravidelnými odchovy selat, která po odstavu nabízíme zájemcům o prase na výkrm. V našich dvou rybnících chováme tržního kapra. Pak je zde ještě nespočet drobného zvířectva, které patří na každý správný statek. 

Co se týče chovu koní, ten u nás započal v roce 2004. Začali jsme s chovem fríských koní, kde jsme odchovali 4 hříbata, ale kvůli dost obtížným podmínkám a komunikaci s holandskými hřebčíny byl chov velmi nákladný a zájem o tyto krásné koně v Čechách postupně upadal, takže dnes nám tu zbyly už jen naše původní 3 klisny zakladatelky. Zároveň jsme začali s chovem teplokrevných koní, kde jsme zakotvili v chovu německých teplokrev- níků. Jsme členy svazu chovatelů oldenburského, hannoverského a holštýnského koně.

Jsme členy těchto svazů.

+420 602 747 048

info@konezpolanky.cz